Bạn bị mất đồ, thiệt hại tài sản mà không được đền bù? Yên tâm, dịch vụ của chúng tôi đã được đăng ký bảo hiểm, bạn sẽ được hoàn tiền 100% nếu có bất cứ thiệt hại nào sảy ra.